Akkoord CAO Ouwehand 2008-2010

Gerelateerde CAO
Ouwehand
Looptijd
27 maanden

Loonmutaties
7% over looptijd cao
Eenmalig € 360,-

Arbeidsvoorwaarden
Naast de loonsverhoging is ook een eenmalige uitkering van 360 euro afgesproken. Alle afgesproken verhogingen gelden ook voor chauffeurs en niet-cao gebonden (kantoor)personeel. Tevens is afgesproken dat eventuele uitzendkrachten worden betrokken van NEN-gecertificeerde uitzendbureaus. Dit garandeert de hoogte van het uit te betalen salaris (tenminste minimumloon). Uitzendkrachten krijgen na zes maanden salarissen als waren zij in dienst van Ouwehand. In de cao is ook bepaald dat Ouwehand afspraken maakt met de visserijschool in Katwijk ten aanzien van stageplaatsen en leerwerkplekken.
Bron: CNV, 4 september 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...