Principeakkoord CAO HBO 2018-2020

Gerelateerde CAO
HBO | Hoger Beroepsonderwijs

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en 31 maart 2020.

Loonmutaties
– 2,5% loonsverhoging per 1 september 2018
– 2,4% loonsverhoging per 1 april 2019
– €400,- eenmalige uitkering in juni 2018
– €400,- eenmalige uitkering in juni 2019

Arbeidsvoorwaarden
– De aanloopsalarissen van de schalen tot en met 5 komen te vervallen.
– De schalen 2 tot en met 5 worden verkort door het schrappen van de eerste trede.

Documenten

Bron: CNV Onderwijs, 22 maart 2018 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...