CAO voor Uitzendkrachten: Berekeningswijze van ADV vergoeding

Berekening van de ADV vergoeding

Indien in de CAO geen percentage adv staat omschreven of geen berekeningsmethodiek waarmee de waarde van adv eenduidig is vast te stellen, staat omschreven, wordt de voortgeschreven berekeningsmethode van Artikel 17 lid 5 g toegepast: 


ADV-dagen per jaar          of           ADV-uren per jaar
             254                                         254 x (Normale Arbeidsduur / 5)


Artikel 17 Vaststelling van uurloon en/of adv-compensatie in geld


5. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (adv)

a. Is in de cao of avr van de opdrachtgever in de vorm van doorbetaald verlof vastgelegd?
b. Zo nee, dan is direct de normale arbeidsduur van toepassing en is adv-compensatie in tijd of geld niet aan de orde.
c. Zo ja, dan kan de uitzendonderneming kiezen de adv in tijd of geld te compenseren.
d. Als de uitzendonderneming de adv in geld compenseert, is de volgende vraag aan de orde of moet de volgende vraag worden beantwoord.
e. Is in de cao of avr van de opdrachtgever een percentage adv vastgesteld, of kent die cao of avr een berekeningsmethodiek waarmee de waarde van adv eenduidig is vast te stellen?
f. Zo ja, dan wordt dit percentage c.q. deze berekeningsmethodiek gehanteerd om de waarde van de compensatie van adv in geld te bepalen.
g. Zo nee, dan berekent de uitzendonderneming de adv-compensatie in geld als volgt.


ADV-dagen per jaar
          of           ADV-uren per jaar
             254                                         254 x (Normale Arbeidsduur / 5)

Het aantal van 254 werkdagen is door de cao-partijen als volgt onderbouwd:

Er zijn 365,25 dagen per jaar minus 104,36 weekenddagen per jaar is gelijk aan 260,9 dagen per jaar. Van deze werkbare dagen per jaar worden de niet-werkbare dagen afgetrokken. Feestdagen en dagen kort verzuim/bijzonder verlof worden beschouwd als dagen die niet werkbaar zijn. Het aantal feestdagen op een doordeweekse dag is vastgesteld op 6 per jaar, het aantal kort verzuim/bijzonder verlof dagen is op basis van de praktijk vastgesteld op gemiddeld 1 per jaar. Tijdens vakantie wordt ADV doorbetaald. Vakantiedagen worden daarom niet afgetrokken van de werkbare dagen. Bovenstaande leidt tot een aantal werkbare dagen van
260,9 – 6 – 1 = 253,9, afgerond naar 254.


Bron: via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...