Berekeningswijze van het uurloon na 1 april 2018 c.q. 1 juli 2018

Berekening van het loon per uur


Berekeningswijze tot 1 april 2018 c.q. 1 juli 2018
Indien er in de betreffende inlenerscao geen verplichte berekeningswijze van het uurloon staat voorgeschreven, dan wordt het uurloon in CAOWIjzer als volgt berekend:

Maandloon x 12 / 52 / normale arbeidsduur per week.

Bij een maandloon van € 2.000 en een 40-urige werkweek resulteert dit in een uurloon van € 11,54. Er wordt naar boven afgerond op twee cijfers achter de komma.

Berekeningswijze op basis van de inlenerscao
In een aantal cao’s is de berekening van het uurloon in de cao voorgeschreven. Zo staat er bijvoorbeeld in de cao Metalektro in artikel 1.1 Definities lid 25 dat de uurverdienste 0,58% bedraagt van de maandverdienste. Wordt de berekeningswijze van het uurloon voorgeschreven door de cao dan is dit ook de door CAOWijzer gehanteerde berekeningswijze

Berekeningswijze na 1 april 2018 c.q. 1 juli 2018
In de ABU cao is in bijlage II artikel 4a voorgeschreven dat, indien er geen berekeningswijze van het uurloon in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling van de inlener staat voorgeschreven, per 1 april het uurloon op de volgende wijze berekend dient te worden:

Maandloon
4,35 x Normale Arbeidsduur (NAD)

Bij een maandloon van € 2.000 en een NAD van 40 uur per week resulteert dit in een uurloon van € 11,50. Er wordt naar boven afgerond op twee cijfers achter de komma.
Wanneer de inlenerscao voorziet in een per ploegenrooster verschillende normale arbeidsduur, dient er voor de vaststelling van het uurloon uitgegaan te worden van de normale arbeidsduur behorend bij het ploegenrooster waarin de uitzendkracht werkzaam is.
Bij een maandloon van € 2.000 en een ploegenrooster met gemiddeld 33 uur per week resulteert dit in een uurloon van € 13,93

De NBBU heeft in een tussentijdse wijziging van de huidige NBBU cao vastgelegd dat, indien er geen berekeningswijze van het uurloon in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling van de inlener staat voorgeschreven, per 1 juli 2018 de berekening van het uurloon op de volgende wijze berekend dient te worden:

Maandloon
4,35 x Normale Arbeidsduur (NAD)

Ook hier geldt dat wanneer de inleners cao voorziet in een per ploegenrooster verschillende normale arbeidsduur,  er voor de vaststelling van het uurloon uitgegaan dient te worden van de normale arbeidsduur behorend bij het ploegenrooster waarin de uitzendkracht werkzaam is.

CAOWijzer
De overgang naar de nieuwe berekeningswijze is een arbeidsintensief proces. We doen ons uiterste best om de verplichte berekeningswijze van de uurloonberekening zo spoedig mogelijk in CAOWijzer door te voeren. Door op het ikoontje achter het uurloon te klikken, kunt u te allen tijde zien op welke wijze het gepresenteerde uurloon berekend is. Uitgangspunt daarbij is dat voor 1 april a.s. alle uurlonen opnieuw berekend zijn, hetzij conform de inlenerscao, hetzij conform de ABU cao.

Voor NBBU leden geldt dat tot 1 juli 2018 de oude berekeningswijze gehanteerd mag worden, indien er in de inlenerscao geen verplichte berekeningswijze is opgenomen. Deze berekeningswijze wordt echter met ingang van 1 april niet meer door CAOWijzer ondersteund; het uurloon zal daarom handmatig berekend moeten worden. U doet dit door het vermelde uurloon te vermenigvuldigen met 4,35 x de NAD. Het aldus verkregen maandloon rekent u als volgt om tot een uurloon:

                              Maandloon x 12 / 52 / normale arbeidsduur per week

Bron: via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...