Verlenging CAO Primair Onderwijs 2009

Gerelateerde CAO
Primair Onderwijs | PO
Looptijd
Verlenging van 1 augustus 2009 tot 1 januari 2009

Arbeidsvoorwaarden
Op 1 januari 2009 zal een nieuwe cao gaan gelden waarin ook de afspraken uit het convenant leerkracht zullen zijn verwerkt. Vanaf 1 augustus 2008 geldt al wel een aantal nieuwe bepalingen met betrekking tot het aanstellen van combinatiefunctionarissen.
De CAO PO-partijen hebben overeenstemming bereikt over een aantal bepalingen die specifiek van toepassing zijn op combinatiefunctionarissen die zijn benoemd of aangesteld op basis van het convenant Impuls Brede Scholen. Naast deze specifieke bepalingen voor de combinatiefunctionarissen, zijn er ook een aantal cao bepalingen uitgesloten voor deze groep medewerkers. Hier is toe besloten, omdat de situatie van deze medewerkers op een aantal punten sterk afwijkt van die van andere medewerkers in dienst van een onderwijsinstelling.
De afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing op combinatiefunctionarissen die benoemd of aangesteld zijn op basis van het convenant Impuls Brede Scholen. Op andere combinatiefunctionarissen is de CAO PO 2006-2008 onverkort van toepassing. De afwijkende bepalingen hebben betrekking op de benoeming/aanstelling, de beëindiging van het dienstverband, de arbeidsduur en normjaartaak en het vakantieverlof van de combinatiefunctionaris. Er worden ook een tweetal voorbeeldfuncties aan het voorbeeldmateriaal in FUWA-PO toegevoegd. Zie downloads voor meer details.
Bron: Algemene Onderwijsbond, 12 augustus 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...