AVV CAO Groothandel in Textiel 2008-2009

Gerelateerde CAO
Groothandel in Textiel
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25-07-2008, nr. 142, onder UAW Nr. 10814. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...