Principeakkoord CAO Saturn Petfood 2008-2009

Gerelateerde CAO
Saturn Petcare

Loonmutaties
1 juni 2008 structureel 3,5%

Arbeidsvoorwaarden
De eisen van de vakbonden waren voorafgaand aan de onderhandelingen:

- Ploegentoeslag omhoog met respectievelijk 2,5 procent voor de uren tussen 6.00 en 0.00 uur en met 5 procent voor de uren tussen middernacht en 6.00 uur.

- Dertiende maand van 2,5 % van het brutojaarsalaris en vakliedentoeslag in de vorm van een extra periodiek bij het halen van een erkend diploma.

- Investering in de scholing van werknemers. Door de aantrekkende arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om nieuw personeel te werven. Werken bij Petfood zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door iedere medewerker een jaarlijks budget van 1500 euro ter beschikking te stellen voor het volgen van een niet-vakopleiding.

- Vakopleidingen en taal- en schrijfcursussen zouden zoveel mogelijk binnen werktijd moeten plaatsvinden. Lukt dat niet, dan wordt de studietijd uitbetaald als werktijd.

Na de snel afgeronde onderhandelingen is een loonsverhoging van 3,5 procent afgesproken. Daarnaast een gunstiger reis- en verhuiskostenvergoeding en meer opleidingsmogelijkheden. Ook de wachtdagenregeling bij frequent ziekteverzuim is gewijzigd.

Bron: De Stentor en FNV, juni 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...