Principeakkoord CAO Eurofins Agro 2017-2019

Gerelateerde CAO
Eurofins Agro

Looptijd
De looptijd van de CAO is twee jaar, van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Loonmutaties
– 0,91% loonsverhoging per 1 april 2017
– 0,91% loonsverhoging per 1 april 2018

Alle medewerkers in december 2017 een eindejaarsuitkering ontvangen van € 300,- bruto (naar rato van het percentage dienstverband). In 2018 is de eindejaarsuitkering weer 0,75% van het jaarsalaris.

Arbeidsvoorwaarden
– Het maximale aantal kilometers waarover de reiskosten vergoeding woon-werk wordt berekend, wordt met ingang van 1 april 2017 met 10 kilometer enkele reis verhoogd. De eerste tien kilometers en meer dan 40 kilometer enkele reis worden niet vergoed waardoor er maximaal 60 kilometer per dag wordt vergoed bij een retour woon-werk (2 maal 40 = 80 -/- 2 maal 10 = 60). Het aantal kilometers wordt berekend middels de routeplanner van Routenet waarbij de snelste route geldt en de kilometers rekenkundig worden afgerond.

Documenten

Bron: CNV Vakmensen, 5 september 2017 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...