Principeakkoord CAO TNT 2008-2009

Gerelateerde CAO
PostNL A-Deel
Gerelateerde CAO
PostNL B-Deel
Looptijd
1 april 2008 tot en met 31 maart 2009

Loonmutaties
1 april 2008 structureel 3%
Per 1 april 2008 maandelijks eenmalige uitkering van 0,5% over het maandsalaris (exclusief de structurele salarisverhoging van 3%)
Bij de deeltijdwerker wordt de eenmalige uitkering mede berekend over de betaalde meeruren.


Arbeidsvoorwaarden
De salarissen worden per 1 april 2008 met 3,5 procent verhoogd. Daarvan is 0,5 procent ‘voorwaardelijk’. Dat betekent dat deze 0,5 procent pas definitief aan de medewerkers wordt toegekend als er voor 1 april 2009 overeenstemming is bereikt over de nieuwe cao Productie en de arbeidsvoorwaarden voor TNT Expresse en Pakketservice. De genoemde salarisverbeteringen van 3,5 procent gelden ook voor zaterdagbestellers, postbezorgers, vutters en gepensioneerden.

Vakbond BVPP schrijft dat TNT haar eerdere eis van 25 procent bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden van postmedewerkers heeft ingetrokken. ‘Daardoor kan de nieuwe cao Productie tot stand komen in eerlijk en reëel overleg’, aldus de bond.

De landelijke stakingsdag op woensdag 28 mei is door de bonden opgeschort in afwachting van de uitkomst van de ledenraadplegingen die binnenkort gehouden zullen worden.

Bron: BVPP, 26 mei 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...