Principeakkoord CAO GGZ 2008-2009

Gerelateerde CAO
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg
Looptijd
1 maart 2008 t/m 1 april 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juli 2008 structureel 3,25%
November 2008 eenmalig 1% van 12 maal het op 1 november 2008 geldende salaris

Arbeidsvoorwaarden
- Levensfasebeleid: er zal een model worden ontwikkeld waarin levensfasebeleid voor alle werknemers vormgegeven kan worden. Uitgangspunt is een persoonlijk levensfasebudget op basis van dienstjaren, waarmee verlof kan worden opgebouwd. De huidige leeftijdsafhankelijke verlofregelingen zullen daarin worden meegenomen. Zie bijgevoegd akkoord.

- HRM-convenant: gedurende de looptijd van de CAO wordt een HRM-convenant ontwikkeld, waarmee het HR-beleid binnen de GGZ-instellingen verder geprofessionaliseerd en versterkt wordt.

- Reiskostenvergoeding: de eigen bijdrage in de vergoeding van het woon-/werkverkeer wordt met ingang van 1 juli 2008 verlaagd van € 55,49 naar € 50,-. De vergoeding voor dienstreizen met de eigen auto wordt met ingang van 1 juli 2008 opgehoogd naar € 0,34 per kilometer.

- Eindejaarsuitkering voor opleidingen: aan artikel 13 van H 7 wordt met ingang van 1 juli 2008 toegevoegd dat mensen die een opleiding volgen en die tijdens hun opleiding een arbeidscontract moeten aangaan met een andere werkgever in de GGZ, bij het einde van het dienstverband een eindejaarsuitkering ontvangen van hun oude werkgever. Deze is naar rato van het dienstverband over het aantal gewerkte maanden, met als peildatum de 1e van de laatste maand dat de opleideling in dienst was.

- Telefoonvoorziening: de werkgever voorziet alle ambulante werknemers uiterlijk per 1 september 2008 van een adequate telefoonvoorziening.

- WGA-premie: de mogelijkheid om de helft van de WGA-premie op werknemers te verhalen zal door de werkgevers gedurende de looptijd van deze CAO niet worden benut.

Bron: Nu'91, 21 mei 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...