Onderhandelingen CAO Meldon Plastics 2008-2009

Gerelateerde CAO
Meldon Plastics
Looptijd
1 juli 2008 t/m 30 juni 2009

Arbeidsvoorwaarden
Binnenkort beginnen de onderhandelingen over de nieuwe CAO. Volgens vakbond CNV gaat men de onderhandelingen in met de volgende voorstellen:

- de werkingssfeer van de CAO uit te breiden, zodat alle medewerkers die niet vallen onder het 'hoger management' ook worden opgenomen in de CAO.

- een functieclassificatiesysteem volgens een erkend FUWA systeem in te voeren.

- met ingang van 1 juli 2008 alle individuele salarissen en de cao salarisschalen verhogen met 3,5 %, met een minimum van € 350,- per procent per jaar. De vakantietoeslag voor alle werknemers vaststellen op minimaal op € 1550,-.

- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt in overleg met de OR omtrent de reiskostenvergoeding. De reiskostenvergoeding wordt € 0,12 per km en wordt bepaald door de afstand te berekenen met een routeplanner.

- verhoging bijdrage tegemoetkoming in ziektekostenverzekering naar € 25,- , structureel in cao.

-Werknemersdeel van de WGA-premie opnieuw voor rekening Meldon Plastics, structureel in cao.

Zie voor meer info de CNV-conceptvoorstellen.

Bron: CNV, 8 mei 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...