Onderhandelaarsakkoord CAO Holland Casino 2016-2020

Gerelateerde CAO
Holland Casino

Looptijd
De CAO loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 4,5% eenmalige uitkering per 1 december 2016

– In 2019 en 2020 worden de lonen verhoogd conform de gemiddelde loonstijging van het CBS.
– De bonden zijn blij dat Holland Casino het principe van gelijk loon voor gelijk werk nastreeft en de jeugdschalen afschaft.
– Tot slot wordt de resultaatafhankelijke uitkering omgezet in een vaste eindejaarsuitkering die standaard 2,5% bedraagt.

Arbeidsvoorwaarden
– Het akkoord bevat de principeafspraak dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden tijdens de duur van de cao.
– Werknemers met een tijdelijk contract die goed functioneren krijgen uitzicht op een vaste baan.
– Verder krijgen oudere werknemers de mogelijkheid korter te gaan werken, zodat er meer echte banen voor jongere collega’s komen.
– Zowel de bonden als Holland Casino onderkennen dat de inzet van flexibele arbeid moet worden begrensd en excessen in flexvarianten zoals stapelcontracten moeten worden vermeden. Voor eind 2017 minstens 25 uitzendkrachten in dienst genomen, het streven is 40.

Bron: FNV, 14 juni 2017 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...