CAO Postbedrijven (stukloon vaarwel)

Gerelateerde CAO
Postbedrijven | Postverspreiders
Overeenkomst van opdracht (OVO) verdwijnt
Postbezorgers van Sandd en Selektmail gaan de komende jaren werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Daarover hebben de postbedrijven een akkoord gesloten met de vakbonden. Bedoeling is dat op termijn een einde komt aan de zogenaamde overeenkomsten van opdracht (OVO). Hierdoor zullen ook deze medewerkers normale rechtsbescherming genieten zoals loondoorbetaling bij ziekte, doorbetaalde vakantie en andere normale werknemersverzekeringen.

Netwerk VSP onderschrijft akkoord niet
Het nieuwe postbedrijf Netwerk VSP (dochter TNT Post) onderschrijft het beginselakkoord niet, terwijl TNT Post de afgelopen maanden meerdere malen heeft aangegeven zich aan te zullen sluiten bij een akkoord tussen Sandd, Selektmail Nederland en de bonden. Na het onverwachte uitstel van de volledige liberalisering per 1 januari 2008 op 6 december jongstleden, heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Frank Heemskerk, aangegeven op twee onderwerpen meer zicht te willen hebben, voor hij over kan gaan tot volledige liberalisering van de Nederlandse postmarkt:
1. ontwikkeling hoogte minimumloon Duitsland
2. ontwikkeling arbeidsvoorwaarden in Nederland


TNT en minimumloon Duitsland
De rechtszaak die TNT tegen de Duitse overheid over het minimumloon had aangespannen is vorige maand door TNT gewonnen. De eerder overeengekomen cao tussen TNT en haar bezorgers blijft hiermee van kracht. Met alle hoger beroepmogelijkheden die partijen nog rest kan een definitieve uitspraak misschien nog twee jaar duren. Daarmee is het door Deutsche Post met de bonden overeengekomen minimumloon feitelijk geen belemmering meer voor concurrentie op de Duitse postmarkt. Zeker nu vaststaat dat de Europese postliberalisering over 2,5 jaar onvoorwaardelijk ingaat.

Bron: CNV, 24 april 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...