Onderhandelingsresultaat CAO DLF 2017-2018

Gerelateerde CAO
DLF

Looptijd
De looptijd van de cao is 1 jaar; van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 juli 2017

Arbeidsvoorwaarden
– De directie van DLF zal gedurende de looptijd van de cao geen gebruik maken van haar wettelijk recht om het werknemersdeel (voor 2017 is dat 0,28%) van de Gedifferentieerde WGA-premie in te houden op het netto salaris van de werknemers. Dit zal ook als zodanig worden opgenomen in de cao.
– DLF BV zal voor de looptijd van de cao een werkgeversbijdrage (conform de AWVN werkgeversbijdrageregeling) aan de vakorganisaties betalen voor de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Het volledige onderhandelingsresultaat is bijgevoegd.

Documenten

Bron: CNV Vakmensen, 29 mei 2017 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...