Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019

Gerelateerde CAO
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg

Looptijd
De cao loopt van 1 maart 2017 tot 1 juli 2019.

Loonmutaties
– 1,35% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 1,35% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 0,25% eenmalige uitkering per 1 oktober 2017
– 0,25% eenmalige uitkering per 1 oktober 2018

Daarnaast wordt in december 2017 en in december 2018 de eindejaarsuitkering in twee stappen (0,30% en 0,28%) verhoogd tot het niveau van een volledige dertiende maand (8,33%).

Arbeidsvoorwaarden
– Werkdruk. Werkgever- en werknemersorganisaties onderschrijven de noodzaak voor vermindering van de regel- en werkdruk. Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van werkdruk en regeldruk binnen ggz-instellingen en over een gezamenlijke lobby van werkgever- en werknemersorganisaties om de externe regeldruk tegen te gaan.
– Tegemoetkoming ORT-problematiek. Partijen hebben afgesproken om werknemers die in de periode 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, een tegemoetkoming te geven waarmee (onnodige) rechtszaken worden voorkomen. Bij de vaststelling van deze financiële tegemoetkoming wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het verdiende ORT-bedrag in een bepaald kalenderjaar.

Documenten

Bron: GGZ Nederland, 24 mei 2017 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...