Principeakkoord CAO Kinderopvang MO-groep 2008-2009

Gerelateerde CAO
Kinderopvang
Looptijd
1 mei 2008 tot 1 mei 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkering
1 mei 2008 structureel 2 %
1 januari 2009 structureel 2%
Oktober 2008 een eenmalige uitkering van 0,5%

Naamswijziging: CAO Kindercentra
De naam van de cao wordt gewijzigd in cao Kindercentra. In de nieuwe cao wordt verder invulling gegeven aan modernisering en decentralisatie. De cao-bepalingen worden onderscheiden in A- en B- bepalingen. Beiden zijn van toepassing, maar over de B-regeling kan het bedrijf andere afspraken maken met medezeggenschap of vakorganisaties.

Arbeidsvoorwaarden
- Functiedifferentiatie: werknemers die nog niet voldoen aan de kwalificatie-eisen voor de functie Pedagogisch medewerker kunnen, analoog aan de BBL-regeling in een aangepaste schaal en in aangepaste taken starten. Zij krijgen een opleidings- en ontwikkelingstraject om binnen 3 jaar als gekwalificeerde werknemer werkzaam te zijn. Er worden functieprofielen beschreven voor een functie in schaal 7 en een functie in schaal 8. Hierdoor kunnen de huidige Pedagogisch medewerkers naar zwaardere functies doorstromen, zodat voortzetting van de carrière in de kinderopvang aantrekkelijker wordt. De scholingsmogelijkheden voor medewerkers worden verruimd om hiernaar toe te groeien.
- Gebroken diensten: de vakbond vraagt de werkgever in dat geval de extra gemaakte kilometers boven het normale woon-werkverkeer vergoeden tegen € 0,19 per km.
- Verlofbudget: iedere werknemer krijgt vanaf 1 januari 2009 een jaarlijks verlofbudget van 210 uur. Dit is inclusief het wettelijk vakantieverlof van 4 maal 36 uur (= 144 uur). Het bovenwettelijk verlof kan door de werknemer worden besteed aan verlof en/of sparen in tijd of in levensloop of uitbetaling.
- Uit de cao vervallen hierdoor: de doorbetaling van het niet-gewerkte aantal uren ouderschapsverlof; het bovenwettelijk vakantieverlof
het bovenwettelijk leeftijdsgebonden verlof; het seniorenverlof.
- Overgangsregelingen: ieder die nu meer verlofrechten heeft dan het budget van 210 uur behoudt het extra verlof (dit wordt bevroren).
Voor het ouderschapsverlof komt een overgangsregeling van 2 jaar. Voor het seniorenverlof komt een vorm van overgangsregeling/compensatie voor medewerkers vanaf het geboortejaar 1958.
Bron: De Unie, 15 april 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...