Principeakkoord CAO Natuursteenbedrijf 2008-2009

Gerelateerde CAO
Natuursteen
Looptijd
1 jaar

Loonmutaties
1,5 % plus prijscompensatie
Totale loonstijging naar verwachting 3,5 procent


Arbeidsvoorwaarden
De onkostenvergoedingen voor werknemers worden aangepast aan de prijsstijgingen, net als de inkomensaanvullingen voor mensen met een Ww- of Wao-uitkering. De vergoeding voor reiskosten en reisuren wordt op enkele punten aangepast, onder meer om te voorkomen dat een werknemer die ervoor kiest verder van zijn werk af te gaan wonen, de werkgever voor extra kosten stelt. Cao-partijen starten een tweejarig loopbaantraject voor werkenden en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Verder ontwikkelen zij een nieuwe functie- en beloningsstructuur en zetten ze een experiment op om ervaring op te doen met een flexibele werkweek. Er komt ook een onderzoek naar de vergrijzing van het personeelsbestand in de sector en eventuele gevolgen daarvan voor de cao.

Bron: CNV, 15 april 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...