Principeakkoord CAO Boerenbond en Welkoop 2008-2010

Gerelateerde CAO
Boerenbond en Welkoop
Looptijd
1 april 2008 tot 1 oktober 2010

Loonmutaties
1 juli 2008 structureel 3,25%
1 juli 2009 structureel 3%
1 juli 2010 structureel 1,5%

Eenmalig € 250,- zo spoedig mogelijk te voldoen, naar omvang van het dienstverband en met in achtname van de staffel van de jeugdschalen tot 23 jaar


Arbeidsvoorwaarden
- Een paritaire commissie geeft voor 31 december advies aan cao-partijen over het invoeren van functiewaardering en competentiemanagement aan de hand van de orba-systematiek, een door vakbonden goedgekeurde methode.

- 2 maal per jaar is er overleg met cao-partijen over invoering van levensfase-bewust-personeelsbeleid

- De werkgeversbijdrage wordt conform de zogenaamde Regeling AWVN, een bijdrage van de werkgever aan de vakbonden in verband met het afsluiten van de cao.

Bron: FNV, 11 april 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...