AVV CAO Slagersbedrijf 2008-2009

Gerelateerde CAO
Slagers
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in het slagersbedrijf 2008/2009

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 03-04-2008, nr. 65, onder UAW Nr. 10763. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...