Onderhandelaarsakkoord CAO Reclassering 2017

Gerelateerde CAO
Reclassering

Looptijd
De Cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,3% loonsverhoging per 1 januari 2017

Iedere medewerker die op 31 december 2016 in dienst is bij Reclassering Nederland of Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering ontvangt een eenmalig bedrag van € 550 bruto.

Arbeidsvoorwaarden
– Een verbetering van het generatiepact.
– De bonus die de werknemer ontvangt als hij of zij tijdens ziekte reïntegratiewerkzaamheden verricht wordt voor een deel van de tijd verhoogd van 5 naar 7,5%.

Documenten

Bron: FNV Zorg & Welzijn, 6 februari 2017 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...