Akkoord CAO Groothandel in Textiel 2008-2009

Gerelateerde CAO
Groothandel in Textiel
Looptijd

1 januari 2008 t/m 31 maart 2009


Loonmutaties
1 april 2008 structureel 2,75%
1 januari 2009 structureel 1%


Arbeidsvoorwaarden
- Arbeidsongeschiktheid/WIA: voor 1 september 2008 wordt er een collectieve mantelovereenkomst afgesloten om de (negatieve) gevolgen van de WIA (arbeidsongeschiktheid) te beperken. Over de voorwaarden van de verzekering worden nadere afspraken gemaakt. De werkgever zal een maximale bijdrage aan deze premie van 0,15 % van de verzekerde loonsom, met als maximum de SV-loonsom, voor haar rekening nemen. De rest van de premie is voor rekening van de werknemer.

- Indien op 1 september 2008 de overeenkomst niet is afgesloten zal er in maart 2009 een eenmalige uitkering plaatsvinden ter grootte van 0,15% van het maandsalaris (tot maximaal het loon SV) voor iedere maand dat er na 1 september 2008 nog geen verzekering is afgesloten.

- De werkgroep FUWA is nog steeds actief om een nieuw of aangepast functie- en loongebouw neer te zetten.

- De werkgroep Pensioen wordt gecontinueerd. Partijen hebben de intentie uitgesproken om een volwaardig ouderdomspensioenfonds op te zetten. De randvoorwaarden worden nog vastgesteld.

- CAO-partijen blijven deelnemen aan het Platform Re-integratie Groothandel. In 2009 zal worden bezien wat de resultaten zijn en of deelname aan dit Platform verder voortgezet wordt.

Bron: FNV, 2 april 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...