AVV CAO Kartonnagebedrijf 2008-2009

Gerelateerde CAO
Kartoflex
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf 2008/2009


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28-03-2008, nr. 61, onder UAW Nr. 10758. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...