Onderhandelingsresultaat CAO Apotheken 2016-2017

Gerelateerde CAO
Apotheken

Looptijd
De Cao Apotheken heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 30 april 2017.

Loonmutaties
– 1,00% loonsverhoging per 1 maart 2016
– 0,75% loonsverhoging per 1 september 2016
– 0,675% loonsverhoging per 1 april 2016

Cao-partijen zijn eveneens overeengekomen dat in april 2017 een eenmalige uitkering van 1,25% over het bruto jaarsalaris 2015 wordt uitgekeerd, voor werknemers die in april 2017 in dienst zijn bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de cao Apotheken valt.

Arbeidsvoorwaarden
– De uitzendkracht die een functie uitoefent genoemd in de Cao, heeft na een inleenperiode van drie maanden minimaal recht op toepassing van de in de Cao genoemde salarissen, alsmede op de overwerkvergoeding, de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en de vergoedingen voor diensten op zon-, feest- en gedenkdagen, avonden en nachten.

Documenten

Bron: VZA, 14 februari 2017 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...