Akkoord UMC 2008-2011

Gerelateerde CAO
UMC | Universitair Medische Centra
Looptijd
1 januari 2008 tot 1 maart 2011

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 maart 2008 structureel 2,1%
1 maart 2009 structureel 1,95%
1 maart 2010 structureel 1,95%
In 2008 eindejaarsuitkering structureel 1,0% hoger
In 2009 eindejaarsuitkering structureel 1,5% hoger
In 2010 eindejaarsuitkering structureel 1,55% hoger


Arbeidsvoorwaarden
- Gedurende de looptijd van deze CAO wordt via de verhoging van eindejaarsuitkeringen een volledige 13e maand gerealiseerd.

- Levensfasebewust personeelsbeleid: de medewerkers geboren op of na 1 januari 1950 krijgen een persoonlijk budget uitgedrukt in een percentage van het bruto salaris. Tijdens deze CAO-periode wordt als volgt gestart met de opbouw van het persoonlijk budget: 0,25% in 2008, 0,5% in 2009 en 1,0% in 2010. Dit budget is in deze CAO-periode primair bestemd ten behoeve van ontwikkeling. Om voor oudere medewerkers de overgang naar langer werken soepel te laten verlopen, ontvangen zij een extra budget dat breed kan worden ingezet.

- Functiegebonden kosten: het budget voor functiegebonden kosten voor Academisch Medische Specialisten, zoals genoemd in artikel 15.9.1, wordt in de jaren 2008, 2009 en 2010 telkens met € 150,- verhoogd.

- Studie verdere vernieuwing CAO UMC: met het creëren van een persoonlijk budget en extra budget is een start gemaakt met de vernieuwing van de CAO UMC. Gedurende de looptijd van de CAO zal het LOAZ zich gemeenschappelijk buigen over verdere vernieuwing van de CAO UMC. Bij deze verdere vernieuwing zal gekeken worden naar de in 2007 uitgebrachte adviezen van de werkgroep Mocca (modernisering CAO UMC) en de werkgroep Ontwikkel- en ontziebeleid. Er zal bij de studie specifiek worden gekeken naar de wijze waarop de verhoging van het persoonlijk budget kan worden gefinancierd en naar de verruiming van de aanwendingsmogelijkheden. Definitieve afspraken hieromtrent worden gemaakt bij de volgende CAO onderhandelingen. De studie en mogelijke vernieuwing strekken zich uit tot alle medewerkers die onder de CAO UMC vallen.

- Aios krijgen vanaf 1 april 2008 een toelage voor onregelmatige diensten. De berekening van de toelage geschiedt conform artikel 4.7.3.1. Wanneer aios gedurende hun opleiding tot specialist bij een UMC uit dienst treden en bij een algemeen ziekenhuis in dienst treden dan kunnen zij de UMC Zorgverzekering voor zichzelf en familieleden voortzetten als waren zij in dienst gebleven bij het UMC. Zij behouden dus gedurende hun opleiding de personeelskorting.

- Arbeidstijdenwet: de normen van de vereenvoudigde Arbeidstijdenwet gelden voor de CAO UMC vanaf 1 januari 2008.

Bron: FNV, 15 maart 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...