Aangepast Eindbod CAO Margarine en Spijsvet 2016-2017

Gerelateerde CAO
Margarine- en Spijsvet

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017.

Loonmutaties
– 1,6% loonsverhoging per 1 mei 2016

Arbeidsvoorwaarden
– Een werknemer vanaf 57,5 jaar (deze leeftijd beweegt vanaf 2015 mee met 1,5 maal de verhoging van de AOW-leeftijd) die op eigen verzoek de nachtdienst verlaat voor een dagdienstfunctie en meer dan vier jaar in nachtdienst heeft gewerkt, heeft recht op een afnemende afbouw van de ploegentoeslag van totaal 11 maanden, lopend van 100 naar 20 procent. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke eindbod, waar geen enkel recht meer bestond op een afbouwregeling bij het op eigen verzoek verlaten van de nachtdienst.
– In de cao blijft staan dat de werknemer € 1.500,- kan besteden aan cursussen die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Bron: CNV Vakwerk, 14 november 2016 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...