Akkoord CAO Koppert 2008

Gerelateerde CAO
Koppert
Looptijd
1 januari 2008 tot 1 januari 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 maart 2008 structureel 3%
1 september 2008 eenmalig 0,5%

Arbeidsvoorwaarden
Er zijn afspraken gemaakt over beloningsbeleid en een protocol over a-la-carte. Een aantal van de besproken zaken tijdens het overleg, komen in de komende CAO terug, zoals de verhoogde aanvangssalarissen van vrijwel alle schalen, en andere zaken worden in 2009 ingevoerd. Verder zijn er nog afspraken gemaakt over het opleidingsbeleid en de werkgeversbijdrage voor het vakbondswerk, die wordt verhoogd naar €12,50 per werknemer per jaar. Vakbondsvoorstellen over de mogelijkheden van het uitruilen van arbeidsvoorwaarden (een soort a-la-carte-systeem) zijn op weg gehonoreerd te worden via een protocolafspraak.

Bron: CNV Nieuwsbrief CAO Koppert, 11 februari 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...