Onderhandelingsresultaat CAO Katwijk Chemie 2016-2017

Gerelateerde CAO
Katwijk Chemie

Looptijd
De looptijd van de cao wordt 12 maanden (1 juli 2016 tot 1 juli 2017).

Loonsverhogingen
– 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2016

Arbeidsvoorwaarden
– Roosters. Er komt een werkgroep die alternatieven voor het huidige zware drieploegenrooster zal inventariseren. Ook wordt de mogelijkheid van een tweeploegendienst weer vastgelegd in de cao.
– Werkkostenvergoeding. Katwijk Chemie heeft de intentie om, indien en voor zover er naar de inschatting van de werkgever over het gehele kalenderjaar gemeten sprake is van onbenutte fiscale vrije ruimte, aan iedere werknemer die op 1 december in vaste dienst is van de werkgever een netto werkkostenvergoeding te verstrekken naar rato van het dienstverband.
– Persoonlijke ontwikkeling. Komend jaar zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een persoonlijk ontwikkelingsbudget.

Documenten

Bron: CNV Vakmensen, 12 juli 2016 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...