AVV CAO Mode en Sport 2007

Gerelateerde CAO
Retail Non Food | Fashion Sport & Lifestyle (Nieuwe medewerkers)
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de mode- en sportdetailhandel 2007.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18-12-2007, nr. 245, onder UAW Nr. 10725. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...