Principeakkoord Albert Heijn Winkelmanagement 2007-2008

Gerelateerde CAO
Albert Heijn Winkelmanagement
Looptijd
1 april 2007 t/m 31 maart 2008

Loonmutaties
13 augustus 2007 structureel 2,00%
3 december 2007 structureel 1,00%

Arbeidsvoorwaarden
Het eindbod van Albert Heijn na een aantal onderhandelingsronden:

- Er zal worden aangesloten bij een gezamenlijke studie binnen Albert Heijn Company naar leeftijdsbewustpersoneelbeleid, employability en Elders Verworven Competenties (EVC’s).

- In 2008 wordt een RI&E gehouden, waarin meting van de werkdruk zal worden opgenomen.

- De salarisschaal van de Teamleiders zal in de CAO worden opgenomen.

- De regeling vakbondscontributie wordt gecontinueerd.

- AH doet de vakbond de reeds opgestelde randvoorwaarden voor levensloop toekomen.

De bond legt het onderhandelingsresultaat aan haar achterban voor.

Bron: De Unie, 21 december 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...