Principeakkoord CAO Algemene bank 2008-2009

Gerelateerde CAO
Banken
Looptijd
1 januari 2008 tot 1 april 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkering
1 maart 2008 structureel 3%
1 maart 2009 structureel 1%
1 september 2008 een eenmalige uitkering van 0,5% met een minimum van 250 euro, pro rato voor parttimers


Arbeidsvoorwaarden
Tijdens de looptijd van deze CAO zal een brede studie worden verricht naar inzetbaarheid, employability en de balans werk en privé. In de studie worden onder meer meegenomen: aandacht voor diverse levensfasen, thuis- en telewerken, stageplaatsen, scholing en training, 4x9, verlaging in functie, plezier in het werk. Ook zal worden gekeken naar de wenselijkheid om via voorlichting en werkconferentie de inzetbaarheidproblematiek meer handen en voeten te geven. Een ander aspect is het tot leven brengen van de bepalingen in de CAO en wellicht te komen tot praktische suggesties. Ook zal in de studie de leeftijdsbepalingen in de CAO in relatie tot de Wet gelijke behandeling leeftijd bij arbeid worden meegenomen. Het voorstel van werkgevers om de leeftijdstaffel bij vakantie los te laten en een deel van het buitengewoon verlof af te schaffen wordt hierin ook betrokken.

De vakbondscontributie wordt eenmaal per jaar fiscaal vriendelijk in mindering gebracht op het bruto loon.

Er komt een studie naar de toepassing van BASYS, het functiewaarderingssysteem in het bankbedrijf, wat de effecten van het afschaffen zouden ziin en welk systeem eventueel BASYS zou kunnen vervangen als correlatiepunt.

Bron: De Unie, 12 december 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...