Principeakkoord CAO Coffee & Tea 2007-2008

Gerelateerde CAO
Coffee And Tea
Looptijd
1 juli 2007 tot 1 juli 2008

Loonmutaties en eenmalige uitkering
1 juli 2007 structureel 3%


Arbeidsvoorwaarden
- Er is een aanpassing CAO à la carte doordat ieder de mogelijkheid krijgt om 11 ADV-dagen te verkopen.

De einde schaal bedragen uit de CAO H&BC worden opgerekt per 1-1-08 met een extra periodiek voor diegenen die op 1-7-07 op hun max staan.

- De werkingssfeer van de CAO wordt beperkt tot en met groep 12 in de CAO C&T en in H&BC tot en met 93.

Voor groep 12 C&T geldt bovendien dat zij 11 ADV-dagen inleveren tegen 4,9% loon en zij in de gelegenheid zijn om die dagen tegen hetzelfde bedrag terug te kopen indien zij een vakantiesaldo van maximaal 80 uur aan verlof hebben staan.

- Ook is gesproken over de bijdrage van de werkgever in de ziektekosten voor de gepensioneerden. Met name dit onderdeel heeft veel voeten in de aarde gehad. De bonden hebben een rechtszaak tegen Sara Lee aangespannen, omdat het bedrijf volgens hen eenzijdig de bijdrage heeft aangepast. De procedure is in eerste aanleg door de bonden gewonnen en dat betekent dat werkgever uitvoering moet blijven geven aan de afspraak aan de in de CAO 2004-2005 neergelegde bijdrageregeling. Werkgever heeft in deze overeenkomst aangegeven de uitspraak van de rechter te zullen respecteren, maar wil nader met de bonden overleggen over een aanpassing van de bijdrageregeling naar de toekomst. Dit nader overleg zal plaatsvinden in de eerste drie maanden van 2008. Door dit volgende overleg kunnen werkgever en bonden nog niet een CAO afsluiten, omdat de bijdrageregeling in de ziektekosten een wezenlijk onderdeel is van de CAO.

- De bonden zullen dit principeakkoord met een positief advies voorleggen aan hun leden.

Bron: De Unie, 11 december 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...