Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2016-2017

Gerelateerde CAO
Voortgezet Onderwijs

Looptijd
1 juli 2016 tot 1 oktober 2017

Loonsverhogingen
De in 2015 door de VO-raad aan de leden geadviseerde en door hen uitbetaalde loonsverhogingen zullen in de nieuwe salaristabellen worden verwerkt. Ook zullen in 2016 de salarissen van leraren en ondersteunend personeel in het VO met 3% stijgen. In april 2017 wordt een eenmalige uitkering van 500 euro toegekend.

Arbeidsvoorwaarden
Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten.

Documenten

Bron: VO Raad, 12 april 2016 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...