Akkoord CAO CWI 2007-2008

Gerelateerde CAO
CWI | Centrum voor Werk en Inkomen

Looptijd
1 januari 2007 t/m 31 december 2008


Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 januari 2008 structureel 3%
Eindejaarsuitkering 2008 stijgt met 0,5 naar 4,5%


Arbeidsvoorwaarden
Onderhandelaars van vakbonden (waaronder CNV Publieke Zaak) en CWI zijn het eens geworden over verlenging van de CAO met één jaar. Dit is volgens bonden en werkgever op dit moment het beste gezien de voorgenomen fusie van CWI en UWV per 1 januari 2009. CWI zal dan verder gaan als het WERKbedrijf, een onderdeel van UWV. Voor de medewerkers van CWI is vanaf 1 januari 2009 de CAO van UWV van toepassing. De komende maanden zullen de arbeidsvoorwaarden van CWI en UWV naast elkaar gelegd worden om waar nodig overgangsregelingen af te spreken. Tevens is afgesproken dat naast de ondernemingsraad ook de bonden tijdig betrokken zullen worden bij het vaststellen van de nieuwe functies en de functiewaardering van het WERKbedrijf. Deze afspraken worden in een pré-ambule bij de CAO vastgelegd. De suggesties, die door medewerkers de afgelopen periode ingebracht zijn, zullen bij de verdere voorbereiding van de samenwerking met UWV zeker worden betrokken. Het onderhandelingsresultaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van CNV-Publieke-Zaak. Begin december a.s. wordt duidelijk of sprake is van een definitief akkoord.

Bron: CNV, 15 november 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...