Principeakkoord CAO Gezondheidscentra 2007-2008

Gerelateerde CAO
Gezondheidscentra
Looptijd
1 april 2007 tot en met 31 maart 2008

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 april 2007 structureel 2,0%
1 januari 2008 structureel 0,8%


Arbeidsvoorwaarden
- Premie ziektekostenverzekering: de tegemoetkoming van de werkgever in de premiekosten voor de ziektekostenverzekering (de in artikel 40 CAO en artikel 7.1.2. AHG genoemde bedragen) wordt vastgesteld op € 30,00 bruto per maand respectievelijk in artikel 40 lid 3 en van de AHG 7.1.2. lid 3 € 12,-- en € 30,-- waarbij de uitbetaling van deze laatste bedragen plaatsvindt in de maand december van enig jaar.

- Formule rekenpatiënten: partijen zijn overeengekomen de tekst van de AHG op pagina 159 van de CAO 2006-2007 als volgt te verduidelijken: bij een “overschot” van deze 40% zal het restant worden uitgekeerd als éénmalige bonus (voor dat jaar) voor de huisartsenpraktijk van het betreffende centrum. De verdeling van de bonus zal in overleg met het huisartsenteam plaatsvinden, waarbij ook de assistenten, praktijkondersteuners en andere hulpverleners, die werkzaam zijn ten behoeve van deze huisartsenpraktijk, in aanmerking komen voor (een deel van) de bonus.

- Fysiotherapeuten: partijen hebben overeenstemming bereikt over een éénmalige uitkering voor fysiotherapeuten voor het jaar 2007 (zie bijlage 1).

- WGA-premie: partijen zijn overeengekomen dat werkgevers geen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om een gedeelte van de gedifferentieerde WGA-premie te verhalen op werknemers. Zie voor meer informatie de tekst van het bijgevoegde principeakkoord.

Bron: ABVAKABO FNV, 7 november 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...