Verlenging CAO Kabel & Telecom 2007-2008

Gerelateerde CAO
Kabel & Telecom
Looptijd
1 april 2007 tot 1 april 2008

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 april 2007 structureel 3%


Arbeidsvoorwaarden
- Door de fusie van Casema, Essent Kabelcom (@Home) en Multikabel is, naast UPC Nederland, een nieuwe grote speler op de Nederlandse kabelmarkt verschenen. Door deze veranderingen hebben partijen besloten de CAO Kabel en Telecom opnieuw tegen het licht te houden. De nieuwe en op de sector toegesneden kabel-cao moet optimaal aansluiten bij de behoeften van werknemers en werkgevers in de telecommunicatiemarkt en meer specifiek bij de kabelmarkt. Partijen hebben besloten de huidige CAO te herzien. Voor deze herziening is tijd nodig en daarom is de CAO verlengd. Hieronder staan de afspraken en het traject.

- Ten aanzien van de bepaling over arbeidsduur wordt wel een kleine wijziging doorgevoerd, omdat een nieuwe Arbeidstijdenwet is ingegaan. Artikel III.2 lid 2 luidt dan als volgt: ‘De normen van de Arbeidstijdenwet zijn van toepassing, zoals opgenomen in bijlage C van deze CAO’. Bijlage C wordt aangepast. De aangepaste bijlage C is een bijlage van dit akkoord. De ENb-raam-cao-bepalingen worden als bijlage bij de CAO gevoegd en gelden daarom onverkort.

- In het najaar van 2007 zullen CAO-partijen een bijeenkomst organiseren die de contouren van een nieuwe kabel-cao moet opleveren, zowel wat betreft inhoud als wat betreft vorm en contractspartijen. Deelnemers aan deze bijeenkomst zijn beide delegaties, kaderleden, or-leden en leidinggevenden en directie van de kabelbedrijven. De bijeenkomst wordt geleid door een externe voorzitter, die wordt aangezocht door CAO-partijen. Eventueel zal voorafgaand aan deze bijeenkomst een onderzoek worden gedaan onder de werknemers naar hun behoeften op arbeidsvoorwaardelijk gebied. De uitkomsten uit de bijeenkomst worden opgenomen in een door partijen opgesteld document.

- Een technische commissie, samengesteld uit arbeidsvoorwaardenspecialisten namens de werkgevers en een externe specialist, maken op basis van het bovengenoemde document teksten en vormgeving voor een nieuwe kabel-cao. Deze teksten worden aangeboden aan CAO-partijen. Voorjaar 2008 starten de onderhandelingen over de aangeboden tekst. Beoogde ingangsdatum van de nieuwe CAO is 1 april 2008.

Bron: CNV, 6 november 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...