Principeakkoord CAO Postkantoren 2007-2009

Gerelateerde CAO
Postkantoren
Looptijd
1 april 2007 tot en met 31 maart 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 april 2008 structureel 2%
1 oktober 2008 1%
december 2007 eenmalig € 525 bruto

Arbeidsvoorwaarden
- Aan de werknemer die op 1 november 2007 in dienst is wordt in december 2007 een eenmalige uitkering van € 525 bruto verstrekt.

- Voor de deeltijdwerker wordt dit bedrag naar evenredigheid van de omvang van de dienstbetrekking vastgesteld, met een minimum uitkering van € 50 bruto. Voor de berekening van de uitkering wordt uitgegaan van de omvang van het dienstverband op 1 november 2007.

- Vanaf 1 januari 2008 mogen Vutters en Prépensioeners bijverdienen. Nieuwe inkomsten zullen pas in mindering worden gebracht als deze meer bedragen dan 10/8 van de uitkering. Bijvoorbeeld: bij een maandelijkse VUT of Prepensioen uitkering van € 2.000 mag € 500 worden bijverdiend. (10/8 * € 2.000 = € 2.500, Het verschil tussen de uitkering en 10/8 is € 500). Hogere inkomsten zullen in mindering worden gebracht op de uitkering. De Vutters en Prepensioeners die hiervoor in aanmerking komen zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

- Postkantoren BV zal de mogelijkheden onderzoeken om een WIA-verzekering aan te bieden aan haar werknemers waarbij werknemers zich op individuele basis kunnen verzekeren tegen eventuele WIA gevolgen. De kosten voor de verzekering komen voor rekening van de werknemer.

Bron: BVPP, 1 november 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...