Akkoord CAO RDW 2007-2010

Gerelateerde CAO
RDW | Rijksdienst Wegverkeer
Looptijd
1 januari 2007 tot 1 juni 2010

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 januari 2007 gaat de eindejaarsuitkering met 1% omhoog en wordt structureel 2,4%
1 januari 2008 gaat de eindejaarsuitkering met 1% omhoog en wordt structureel 3,4%
1 januari 2009 gaat de eindejaarsuitkering met 3% omhoog en wordt structureel 6,4%
1 januari 2010 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 1,9% en wordt structureel 8,33%


Arbeidsvoorwaarden
Er is een akkoord bereikt met de Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW) over een aangepast onderhandelingsresultaat. De huidige vergoeding van € 650 gaat omhoog naar € 780 en wordt vanaf 1 januari 2007 structureel ingebouwd in het salaris, waardoor deze vergoeding ook jaarlijks met de loonontwikkeling meestijgt. De vergoeding vindt dus voortaan maandelijks plaats. De verhoging geldt ook voor de huidige parttimers die een garantie hebben gekregen om tot 1 januari 2011 een volledige compensatie te ontvangen in plaats van een naar rato vergoeding. Nieuwe parttime medewerkers die vanaf 1 december 2007 in dienst treden ontvangen de vergoeding naar rato. Vanaf 1 januari 2011 geldt dit voor alle parttimers. Alle overige afspraken uit het akkoord van 24 april 2007 blijven van kracht. Wel is in de tekst over de inzetbaarheid van medewerkers en het onderzoek naar de modernisering van verlofvormen aangepast aan de wens van partijen om uiterlijk op 1 april 2008 hierover tot een akkoord te komen.

Bron: FNV, 19 oktober 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...