Principeakkoord CAO PBO 2007-2009

Gerelateerde CAO
PBO| Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Looptijd
1 januari 2007 tot en met 31 maart 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 januari 2007 structureel 2%.
1 januari 2008 salarissen en salarisschalen structureel 1,4%.
1 juli 2008 salarissen en salarisschalen eveneens structureel 1,4%.
De eindejaarsuitkering over 2007 stijgt van 1,7% naar 2,75%.
De eindejaarsuitkering wordt over 2008 verhoogd van 2,75% naar 3,75%.
Over 2009 wordt de eindejaarsuitkering met 0,3% verhoogd.


Arbeidsvoorwaarden
Op basis van de Wet Gelijke Behandeling bleek een aanpassing van het senioren-adv van oudere werknemers onvermijdelijk. Werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk het belang van leeftijdsbewust personeelsbeleid en employability onderschreven.

Bron: De Unie, 12 oktober 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...