Akkoord CAO Callcenters KPN en SNT

Gerelateerde CAO
SNT
Op 11 oktober is overeenstemming bereikt over de CAO-onderhandelingen tussen de bonden en KPN Contact en SNT. Op 15 oktober wordt dit akkoord voorgelegd aan de achterban van de bonden.

Loonmutaties en eenmalige uitkering
1 januari 2007 structureel 2%.
1 januari 2008 extra 1% plus 4,33% structurele verhoging.
Per 1 juli 2008 volgt nog een eenmalige uitkering van 2% van het jaarsalaris voor het eigen personeel. De structurele verhogingen werken door in de opbouw van het vakantiegeld en pensioen.

Arbeidsvoorwaarden
Vanaf 1-1-2008 worden er pilots gedaan voor de invoering van variabele beloning. De vakbonden hebben een aantal randvoorwaarden aan de regeling gesteld, de regeling moet transparant, eerlijk en betrouwbaar zijn. De verdere details van de regeling worden uitgewerkt met de vakbonden. Vervolgens wordt variabele beloning per 1 juli 2008 ingevoerd van 2,5% (OTP) en 4% (max), bovenop de overeengekomen hierboven genoemde verhogingen. Voor indirecte Sales en Marketing medewerkers, die al variabele beloning hebben worden de geldende percentages verhoogd met 2,5 (OTP) en 4%(max). Het voltijds verlofsaldo wordt met ingang van 1-1-2008 gesteld op 200 uren. Ter compensatie voor het inleveren van de verlofuren wordt een structurele verhoging van het salaris geboden van 4,33%. Deze toelage is pensioengevend, telt mee voor de opbouw van vakantietoeslag en wordt geïndexeerd met
structurele loonsverhogingen. Werknemers die opteren voor het behoud van de verlofdagen, kunnen deze uren weer terugkopen. Zie voor meer informatie de toelichting op het akkoord.
Bron: ABVAKABO FNV, 12 oktober 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...