AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2007-2009

Gerelateerde CAO
Gemaksvoeding
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de gemaksvoedingindustrie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 04-10-2007, nr. 192, onder UAW Nr. 10691. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...