Principeakkoord CAO Reclassering 2007

Gerelateerde CAO
Reclassering
Looptijd
1 januari 2007 tot 1 januari 2008

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 januari 2007 structureel 2%.
De salarisschalen worden per 1 april 2007 met € 240,- bruto op jaarbasis verhoogd.
In 2007 nominaal eenmalig €50,- bruto. Vanaf 2008 jaarlijks 11/12 van de eindejaarsuitkering in november uitbetalen. In december volgt dan nog 1/12 deel. Werkgevers spannen zich in dit ook al in 2007 te realiseren.


Arbeidsvoorwaarden
De tegemoetkoming in de ziektekosten wordt per 1 januari 2007 met € 12,50 bruto per maand verhoogd. De totale tegemoetkoming bedraagt dan € 37,50 bruto. Werkgevers merken op dat de gekozen wijze van salarisverhoging onder 2 en 3 (in Euro in plaats van de gebruikelijke percentuele verhoging) is gebaseerd op een analyse van arbeidsvoorwaarden in concurrerende sectoren. Het is niet de bedoeling een trend te zetten.

Per 1 januari 2008 wordt de totale ziektekostenvergoeding (€ 37,50 bruto) in de salarisschalen opgenomen, en verdwijnt daarmee als separate vergoeding voor een specifiek bestedingsdoel. Reiskosten woon-werkverkeer (als bedoeld in artikel 4 van Uitvoeringsregeling H CAO 2006): de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer wordt voor iedere medewerker, die geen volledige tegemoetkoming ontvangt, vanaf 1 januari 2007 als volgt verbeterd:

- 1 januari 2007: een basis tegemoetkoming reiskosten van € 37,50 netto per kalenderjaar.

- 1 januari 2008: de tegemoetkoming in de reiskosten wordt met 1 cent verhoogd van € 0,14 naar € 0,15.

- 1 januari 2009, de basis tegemoetkoming reiskosten wordt met € 7,50 verhoogd naar € 45,- netto per kalenderjaar.

- 1 januari 2010, de tegemoetkoming in de reiskosten wordt met 2 cent verhoogd van € 0,15 naar € 0,17.


In onze download vindt u de complete tekst van de gemaakte afspraken in dit principeakkoord.

Bron: ABVAKABO FNV, 2 oktober 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...