AVV CAO Bouw 2007-2009 (CAO Bouwnijverheid)

Gerelateerde CAO
Bouw en Infra | Bouwbedrijf
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwnijverheid 2007-2009.

In het besluit wordt ook ingegaan op de werkingssfeeroverlap van deze CAO met de NVUB-CAO, waartegen de NVUB bezwaar heeft aangetekend.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10-09-2007, nr. 174, onder UAW Nr. 10686. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...