Principeakkoord CAO Bull 2008-2009

Gerelateerde CAO
Bull
Arbeidsvoorwaarden
Hoofdlijnen van het principeakkoord:
– Looptijd van één jaar.
– Aanpassing van de salarissen met gemiddeld 3%.
– Invoering van een nieuw en geactualiseerd functie- en salarisgebouw: voor ongeveer 80% van de medewerkers heeft dit geen gevolgen of gaat men er qua perspectief op vooruit. Voor wie te maken krijgen met perspectiefverlies zijn garantieafspraken gemaakt die dit verlies aan perspectief (al dan niet deels) compenseren
– Studieafspraak naar verdere flexibilisering.
Het bij de vorige cao afgesproken plan om af te stappen van de CAO Bull en over te gaan naar de CAO ICK (sector-cao) met daarbij een Bull top-CAO is voorlopig van de baan omdat geen overeenstemming kon worden bereikt over hoe en met wie de TOP-CAO tot stand zou moeten komen. Ook zijn er geen afspraken gemaakt over de voorstellen van Bull met betrekking tot het verminderen van ADV-dagen, seniorendagen en jubileumdagen.
Bron: De Unie, 4 november 2008 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...