Principeakkoord CAO Bavaria 2007-2010

Gerelateerde CAO
Bavaria
Looptijd
2007 tot 2010

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
Totale loonsverhoging 9 % bij een driejarige CAO.


Arbeidsvoorwaarden
Er wordt een aantal opleiding- en werkervaringsplaatsen gereserveerd voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bavaria zal deze plaatsen actief invullen. Bovendien komt er een studie naar hoe Bavaria concreet vorm kan geven aan leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en employability. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de flexibiliteit en continuïteit van de organisatie, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer en de invloed van de werknemer op de eigen arbeidstijden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de feestdagentoeslag en komt er een studie naar hoe de variabele atv-dagen werknemers kunnen motiveren tot een grotere betrokkenheid bij de onderneming. Voor de flexibele inzet van personeel zal Bavaria alleen gebruikmaken van gecertificeerde uitzendbureaus.

Bron: bericht Principeakkoord CAO Bavaria NV, FNV, 17 augustus 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...