AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2007-2008

Gerelateerde CAO
Schoonmaak
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15-08-2007, nr. 156, onder UAW Nr. 10680. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...