Collectieve arbeidsvoorwaarden 65-plussers

Gerelateerde CAO
Doorwerk
Werkende 65-plussers krijgen steeds meer aandacht van de overheid. In het laatste regeerakkoord is onder andere geschreven dat de arbeidsdeelname van ouderen na hun 65e jaar moet wordt aangemoedigd.

Dit kan door belemmeringen in het arbeidsrecht en fiscaliteit voor langer doorwerken weg te werken. In mei 2006 publiceerde het ministerie van SZW een onderzoek van bureau Astri in Leiden, waarin onder andere wordt ingegaan op de arbeidsdeelname van de 65-plusser en vooral de belemmeringen, die zij ondervinden.

Rapport
In het rapport ’U hoeft niet meer te werken. Onderzoek naar belemmeringen voor 65- plussers voor betaalde arbeid.’ wordt aangetoond, dat het aantal 65-jarigen dat werkt nog gering is, maar wel stijgt. Opvallend zijn de drie aanbevelingen in het rapport. De eerste aanbeveling gaat over een gewenste cultuuromslag. De volgende twee aanbevelingen gaan onder meer over de arbeidsvoorwaarden voor 65-plussers.

Nog heel wat te veranderen
Onderzoek in 50 grote bedrijfstak-CAO’s toont aan, dat de CAO’s in bijna alle gevallen niet van toepassing zijn voor 65-plussers. De arbeidsvoorwaarden voor 65-plussers zijn in alle bedrijfstakken, met uitzondering van het beroepsgoederenvervoer en de elektrotechnische detailhandel, niet collectief geregeld. Enkele bedrijfstakken gaan erg ver om werknemers van 65 jaar en ouder geheel uit te sluiten van de werknemersdefinitie. In de meeste bedrijftakken geldt de CAO niet meer vanwege einde dienstverband (zonder opzegging). Wetgeving op loongebied is er voor 65-plussers niet of nauwelijks. Wetgever en sociale partners hebben nog heel wat te veranderen op het terrein van collectieve arbeidsvoorwaarden voor 65-plussers.

Bibliotheek
In het Kenniscentrum is het gehele artikel Collectieve arbeidsvoorwaarden 65-plussers van drs. Harry J.P. Vogels te lezen.
Bron: CaoAdvies, 12 juli 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...