Onderhandelingsresultaat CAO Etos 2015-2016

Gerelateerde CAO
Etos Distributie
Gerelateerde CAO
Etos Winkelorganisatie

Looptijd
Beide CAO’s zullen worden voortgezet met een looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016.

 

Loonmutaties
De afgesproken loonaanpassing in de CAO voor personeel werkzaam in de Drogisterijbranche wordt gevolgd voor de medewerkers die onder de werkingssfeer van één van de twee Etos CAO’s vallen.

 

Arbeidsvoorwaarden
– Ahold ontwikkelt momenteel beleid ten aanzien van de doelgroepen uit de Participatiewet. Etos zal de vakbonden gedurende de looptijd van de cao op de hoogte houden van de ontwikkelingen hierin en de uitvoering hiervan.
– In de cao voor personeel werkzaam in de drogisterijbranche 2015/2016 is afgesproken dat onder andere overleg zal plaatsvinden over de uitwerking van de afspraken rond het derde WW-jaar conform het Sociaal Akkoord en het in dit kader uit te brengen SER-advies. Partijen bij de cao’s zullen aansluiten bij de uitkomst van dit overleg.
– Onverminderd hetgeen in wet- en regelgeving is bepaald, eindigt het dienstverband van rechtswege, dus zonder dat voorafgaande opzegging is vereist: (1) op de dag, voorafgaande aan de dag waarop de werknemer recht heeft op de AOW-uitkering; (2) indien de werknemer conform het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Ahold gebruik maakt van de mogelijkheid tot (vervroegde) pensionering; en (3) bij afloop van het werk van oproepkrachten.

Documenten

Bron: CNV Dienstenbond, 4 juni 2015 via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...