AVV CAO Isolatiebedrijf 2007-2008

Gerelateerde CAO
Isolatiebedrijf
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Isolatiebedrijf 2007-2008.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11-07-2007, nr. 131, onder UAW Nr. 10672. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...