AVV CAO Kinderopvang 2007-2008

Gerelateerde CAO
Kinderopvang
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds voor de Kinderopvang 2007-2008.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 06-07-2007, nr. 128, onder UAW Nr. 10671. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...