Principeakkoord CAO Glastuinbouw 2007-2009

Gerelateerde CAO
Glastuinbouw
Looptijd
1 juli 2007 tot 1 juli 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 oktober 2007 structureel 2,5 procent
1 april 2008 structureel 2 procent
1 januari 2009 structureel 1,5 procent

Arbeidsvoorwaarden
Er zijn afspraken over 20 procent toeslag op overuren voor parttimers, met het eigen contract als uitgangspunt en niet langer. Dit geldt pas nadat fulltime werkduur is bereikt (en overschreden). De werkgever neemt rentenadeel voor rekening in de betaling van de WGA-premie, die 50/50 wordt verdeeld tussen werkgevers/-nemers. De bedrijfstak en bonden zetten gezamenlijk een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op, gericht op de glastuinbouw. De zondagtoeslag (50 procent) blijft in tact voor hen die op zondag willen werken. Er komt meer ruimte voor (en zeggenschap over) persoonlijke invulling arbeidstijden en flexibele werktijden. Er komt ook een paritaire commissie voor cao-naleving.
Bron: bericht principeakkoord CAO Glastuinbouw, CNV, 5 juli 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...